Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

  • Home
  • /
  • Tag Archives:  страх от смъртта

Не е ли странно как всеки от смъртта се бои?

Когато човек умре винаги му се прави гроб. Грижат се за него дори след като е умрял. Гробът му е винаги отрупан с цветя, спомнят си за него от време на време, на погребението може да го обичат дори повече от приживе… Но има и някои гробове, които тъжно се открояват сред останалите. За тях…