Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

  • Home
  • /
  • Tag Archives:  блага димитрова

Сам си изкъртвай врата

За да не спреш, да продължиш нататък, навсякъде сам си изкъртвай врата – в стената, в тълпата, в скалата, във времето, в мрака, във въздуха, в думите, в мълчанието, в себе си, – врата към другаде, към другояче, към другия Аз. Блага Димитрова