Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

Световен ден на психичното здраве.

Световен ден на психичното здраве

Опит да видим Невидимата епидемия, за която няма статистика, маски, ваксини и достатъчно дискусии. Тези болести не идват рязко като вирус. Понякога започват още когато си на 5, сам с обърканото, развиващо се тяло, срама и…

23456