Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Как мислите ни променят нашите клетки
human dna strain

Как мислите ни променят нашите клетки

До скоро се смяташе, че това, което ни е генетично заложено, не подлежи на промяна. Най-новите открития в сферата на невробиологията и генното инженерство, обаче, доказват, че всяка минута тялото ни физически реагира, буквално се променя, в отговор на мислите, които минават през ума ни.

Мисълта е електрохимично събитие, което се случва в нервните клетки и което води до каскада от физиологични промени. Доказано е, че мислите предизвикват освобождаване на невротрансмитери, химични агенти, които участват в преноса на информация в нервната система.
Невротрансмитерите контролират практически всичките функции на тялото, от хормоните до храносмилането, както и това дали се чувстваме щастливи, тъжни или стресирани.

Изследванията показват, че само със силата на мисълта си можем да повлияем на различни функции на тялото. Пример за това е Плацебо ефектът.

Всяка мисъл, причинява неврохимични промени, някои временни, други трайни.

Това, което минава през ума ни, изгражда мозъка ни по определен начин. Става така, че участващите в този процес неврони, започват да правят нови връзки един с друг, а съществуващите връзки стават по-активни, по-силни, все по-чувствителни и започват да изграждат повече рецептори.

Всяка клетка в тялото ни има хиляди рецептори. Всеки рецептор е специфичен за един пептид или протеин. Когато имаме чувство на гняв, тъга, вина, щастие или нервност, всяка отделна емоция освобождава собствената си вълна от невропептиди. Тези пептиди преминават през тялото и се свързват с рецептори, които променят структурата на всяка клетка.

Интересно е как това се отразява на деленето на клетките. Ако клетката е била изложена на определен пептид повече от други, новата клетка, която се образува чрез нейното делене, ще има повече от рецептора, който съответства на този специфичен пептид. По същия начин, клетката също ще има по-малко рецептори за пептиди, на които нейната “майка” не е била изложена толкова често.

Ако сме бомбардирали клетките си с пептиди от тревожни мисли, ние буквално програмираме клетките си да получават повече от едни и същи негативни пептиди в бъдеще. Това, което е още по-лошо, е, че намаляваме броя на рецепторите на положителни пептиди върху клетките, правейки себе си по-склонни към тревожност.

Клетките в тялото ни се заменят с нови на всеки два месеца. Така че, добрата новина е, че можем да препрограмираме клетките си, като прилагаме мисловни практики за постигане на трайни резултати.

С всяка своя мисъл ние говорим с гените си. Бързо развиващото се поле на епигенетиката показва, че кой съм аз, е продукт на нещата, които се случват в живота ни и които променят начина, по който функционират нашите гени. Начинът, по който живеем не променя гените, с които сме се родили, но променя нашата генетична активност, т.е. стотици протеини, ензими и други вещества, които регулират клетките ни.

Само около 5% от генните мутации се смятат за пряка причина за здравни проблеми. Това означава, че 95% от гените ни могат да бъдат повлияни по един или друг начин. Разбира се, много от факторите са извън нашия контрол, но някои от тях, като здравословно хранене и активен живот, управление на стреса и емоциите, са изцяло под наш контрол. Последните два фактора директно зависят от нашите мисли.

Нашата биология не изразява нашата съдба. Епигенетиката показва, че възприятията и мислите контролират биологията, което дава контрола в наши ръце. Като променим начина си на мислене, можем да повлияем и да оформим своите собствени генетични показания. Ние имаме избор при определянето на това, което нашите гени получават.

Епигенетиката позволява изборът на начин на живот да бъде проследен директно до генетично ниво и доказва, че връзката ум и тяло е неопровержима. В същото време, изследванията в областта на епигенетиката подчертават колко важни са положителните практики за самоусъвършенстване, защото те оказват пряко влияние върху физическото ни здраве.

Имаме много повече власт върху физическите и психически реалности, отколкото някога сме смятали. Начинът ни на мислене се разпознава от тялото до генетично ниво и колкото повече подобряваме умствените си навици, толкова по-благоприятен отговор ще получаваме от тялото си.

Не можем да контролираме това, което се е случило в миналото, но имаме властта да избираме перспективата и поведението си, което ще промени мозъка, клетките, гените ни, следователно и качеството ни на живот.

Текстът е от фейсбук групата – Ключ към себепознание, изобилие и успех!

 

Please follow and like us:

Leave a Reply