Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

  • Home
  • /
  • Quotes
  • /
  • Приказка за потребността да си нужен и полезен
Притча за нуждата и желанието да си полезен и нужен

Приказка за потребността да си нужен и полезен

Една на пръв поглед противоречива приказка, която обаче поражда редица въпроси и причина за малко размисъл!

„Един мъдрец пътувал с учениците си. Те стигнали в гора, където изсичали дървета. Почти цялата гора вече била изсечена, с изключение на едно огромно дърво. Мъдрецът помолил учениците си да разберат защо това дърво не е отсечено. Попитали дървосекачите и те отговорили:

– Това дърво е напълно безполезно. То няма нито един прав клон и толкова много клонки, които не са подходящ за производство на мебели. Неговият дим е вреден за очите, така че не става дори и за дърва за огрев. Няма полза от това дърво.
Учениците преразказали думите на дървосекачите на мъдреца, той започнал да се смее и казал:
– Бъдете като това дърво. Ако сте полезни – ще бъдете отсечени, ще станете мебели в чужда къща. Бъдете като това дърво, абсолютно безполезни, и тогава ще израснете в могъщо дърво и хиляди хора ще намират сянка под клоните ви.
А после им обяснил:
– Бъдете последни. Не се опитвайте да докажете своята значимост. Вървете в този свят незабелязано, за да се наслаждавате, а не да бъдете полезна вещ. Животът е поезия, а не стока на пазара.
Ако сте способни да вършите това, което не може да бъде сведено до стока, тогава велика радост ще изпълни сърцето ви. Бъдете себе си и си вършете работата.

Вие сте тук не за да ви продават!“

Ако се опитвате да бъдете полезни, вас ще ви използват. Ако се опитате да бъдете необходими, ще ви принуждават и ще се възползват от всичко,което давате.

Най-лошото, което можем да направим, е да принуждаваме себе си да бъдем необходими, за да докажем правото си на живот. Вече го заслужаваме. Няма нищо ненужно в света. Следователно не е необходимо да сме необходими.

Може би както на мен, така и на вас, никой не е казвал това. В края на краищата от вашата полезност някой има полза. Огледайте се. Спрете. Обърнете се към себе си.
Не сте ли забравили за себе си? Не живеете в ритъма на своето сърце?

Докато не сте се подчинили на другите до безсъзнание, осъзнайте, че животът ви се движи в две посоки: към себе си – и от себе си, за да угаждате на някого.

Изберете път в съзвучие със сърцето си, а не избран от някой друг. Няма нужда да се насилвате да бъдете необходими!

Please follow and like us:

Leave a Reply