Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Смирението е умение и разбиране с дълбок смисъл
смисълът на смирението

Смирението е умение и разбиране с дълбок смисъл

Смирението не е примиряване или съгласяване. Смирението има дълбока същност- това е умението да бъдем спокойни, търпеливи и скромни.

Смирението облагородява духа и всъщност има голяма обновителна сила. Кога човек започва да си задава въпроси от рода на “Защо и този път не се получава, защо не ми върви, пак ли на мен….?!” Когато нещата не се нареждат, когато чаканият резултат от заплануваното закъснява, когато настъпва хаос в мислите ни и пр.

Смирението поставя хаоса в релси. Тогава се научаваме да чакаме, научаваме се да бързаме бавно, да чакаме подходящия момент търпеливо – когато всичко ще се подреди без усилие и напрежение. Смирението е онази сила, която поставя новото начало, когато се намираме в грешен и труден момент и състояние.

Научим ли се да бъдем смирени, означава, че сме готови за промяна и ново начало.

Голямата любов не е като в приказките, тя е твоята приказка, която ти сам пишеш. Тогава радостта и удовлетворението ще имат по-голяма сила.

Сила, която ще отговаря и покрива вложения труд, сила, която ще отговаря на конкретната ситуация и ресурси, сила, която ще ни дърпа напред и ще ни води към нови предизвикателства и ще ни прави по-уверени и успешни.

Смирението не е слабост – смирението е умение и разбиране с дълбок смисъл и съдържание.

Please follow and like us:

Leave a Reply