Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

покорство или самота

Дилемата….

Когато не осъзнаваш зависимостта си от чуждото мнение живееш, треперейки да не би да бъдеш отхвърлен от другите, от които си се научил да се страхуваш.

А цената, която трябва да платиш, за да не се страхуваш, е да се подчиниш и да станеш това, което онези, „дето толкова те обичат“, ни налагат да бъдем, да правим и да мислим.

Ако имаш късмет и изведнъж светът ти обърне гръб, нямаш друг изход освен да разбереш колко безсмислена е борбата ти.

Но ако това не стане и „за нещастие“ си харесван и си обсипван с хвалби тогава…остава ти само едно:

Чувството за лична свобода:

Сам да решаваш:

Покорство или самота:

Притиснат от дилемата да си това, което трябва или да бъдеш никой:

И от този миг можеш просто да бъдеш сам, но самият себе си.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply