Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

  • Home
  • /
  • Quotes
  • /
  • За бягащите от тишината
silence

За бягащите от тишината

А един учен се обади:

– Кажи ни за Говоренето.

А той отвърна с думите:

– Когато говорите, преставате да бъдете в мир с мислите си; и когато не можете да понасяте самотата на сърцето си, живеете с устата си и звукът на устните ви е разтуха и развлечение.

Ала говоренето често убива наполовина мисълта.

Защото мисълта е птица, но хваната в клетката на думите, тя може да разпери криле, но не може да литне.

Има и такива между вас, които търсят бъбривия, понеже ги е страх да останат насаме със себе си.

Тишината на самотното съзерцание разголва същността им, а те искат да избягнат тази гледка.

Има хора, които, като говорят, непреднамерено, без умисъл, разкриват истина, която те самите не съзнават.

Има и такива, които носят истината в себе си, ала не я изричат с думи.

В гърдите на такива люде духът обитава в хармония и тишина.

Из “Пророкът”, Халил Джубран

Please follow and like us:

Leave a Reply