Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Какво му трябва на човек ли?
kinds hugging

Какво му трябва на човек ли?

Да има с кой да поговори, когато му е трудно и греши.

Вратата кой да му отвори и с прегръдка да го утеши.

А когато любовта споделя, да има кой да я приеме цяла.

Да има дом, храна, постеля…Песен, а в душата да е бяло.

Малка книжка, глътка тишина, светли мисли и любов в сърцето.

Да го спохожда често радостта и да не забравя в себе си детето.

Слънчев изгрев, залез и мечти..

Тъмното да осветява често.

Свобода – да може да лети.

Другото…

Другото е лесно!

Please follow and like us:

Leave a Reply