Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

listen with the heart

Слушай…

Умът, настроен към победа, не е способенн да разбира. За разбирането е необходим спокоен, невъзмутим ум.
Разбирането означава да слушаш другия с пълно внимание. Но когато обсъждате нещо, спорите, доказвате, не слушате събеседника си. Вие само давате вид за това, че чувате, а вътре в себе си се приготвяте да го опровергаете. Вие не чувате, вие сте заети с търсене на начини за опровержения. Колкото повече доказвате, толкова по-дълбока става пропастта между вас. Ето защо всички философи се критикуват взаимно.
Само обичащите се разбират взаимно, обичащите се не спорят, те просто общуват. Любовта, взаимността, доверието произхождат от сърцата. Спорът произхожда от ушите. Само умът може да предаде сърцето. Само логиката може да предаде любовта. Сърцето винаги казва „да”. И то винаги е готово да слуша. Но дори и малкото „не” има огромна сила и може да разруши всичко.

Please follow and like us:

Leave a Reply