Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

  • Home
  • /
  • Quotes
  • /
  • Стойността на личността…
sharing with friend

Стойността на личността…

Стойността на личността се измерва в благостта и спокойствието, което отдава. В добрата дума. В доверието, което оставя. Във вярата, която отглежда. В смеха и тъгата, които поверява. В епизодите на онези мигове, в които грее и обича. В устрема си да потърси две любими очи, колкото и далеч да са. В разкоша на минутите, в които прегръща. В изслушването. В тишината, която пази, докато мълчиш.

Иска ми се да повярвам, че всичко това го има. Всъщност всеки сам избира.

Please follow and like us:

Leave a Reply