Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other subscriber

  • Home
  • /
  • Category Archives: Quotes
покорство или самота

Дилемата….

Когато не осъзнаваш зависимостта си от чуждото мнение живееш, треперейки да не би да бъдеш отхвърлен от другите, от които си се научил да се страхуваш. А цената, която трябва да платиш, за да не се страхуваш, е да се подчиниш и да станеш това, което онези, „дето толкова те обичат“, ни налагат да бъдем,…

glass with water

Професорът и чашата с вода

Не забравяйте да оставите чашата! В началото на урока професорът взел една чаша с малко вода. Той задържал чашата, докато всички ученици не се обърнали към него, след което попитал: – Колко мислите, че тежи тази чаша? – 50 грама! 100 грама! 125 грама! – предположили студентите. – И аз не съм сигурен, – продължава…

inner power

Вътрешната сила

Вътрешната сила няма нищо общо с физическата сила. Тя е качество на сърцето. Нейната противоположност не е нито слабостта, нито страхът, а объркването, неяснотата, липсата на твърдо намерение. Ако съумееш да видиш пътя със сърцето си и да го следваш, дори на моменти да ти се струва погрешен, тогава и само тогава ще бъдеш силен….

obey and watch tv

The screen controlled world…

As real-life experience is increasingly replaced by the mediated “experience” of television-viewing, it becomes easy for politicians and market researchers of all sorts to rely on a base of mediated mass experience that can be evoked by appropriate triggers. The tv “world” becomes a self-fulfilling prophecy: the mass mind takes shape, its participants acting according…

time is precious

Ценното време на зрелостта

Преброих годините си и открих, че.. Вече нямам време за безкрайни срещи, на които се дискутират статути, норми, правила, начини на действие, вътрешни регламенти, с пълното съзнание, че разговорите няма да доведат доникъде…. Вече нямам време да понасям абсурдни личности, които, независимо от възрастта си, не са пораснали. Нямам време да се занимавам с посредствености….

disrespect

Never again!

The more chances you give someone the less respect they’ll start to have for you. They’ll begin to ignore the standards that you’ve set because they’ll know another chance will always be given. They’re not afraid to lose you because they know no matter what you won’t walk away. They get comfortable with depending on…

innerstanding

Innerstanding of self

We are conceived then born, we are programmed by our environment then we die! Every thing in between is just trying to connect with people, places, and things out side of ourselves. That’s where disappointment, and discontent comes in, because most people lack Inner-standing of self. Please follow and like us:

12345