Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Сам си изкъртвай врата

За да не спреш, да продължиш нататък, навсякъде сам си изкъртвай врата –
в стената, в тълпата, в скалата,
във времето, в мрака, във въздуха,
в думите, в мълчанието, в себе си, –
врата към другаде, към другояче,
към другия Аз.

Блага Димитрова

Please follow and like us:

Leave a Reply