Сам си изкъртвай врата

За да не спреш, да продължиш нататък, навсякъде сам си изкъртвай врата –
в стената, в тълпата, в скалата,
във времето, в мрака, във въздуха,
в думите, в мълчанието, в себе си, –
врата към другаде, към другояче,
към другия Аз.

Блага Димитрова

Please follow and like us:

Leave a Reply